KunstKollektief Borger-Odoorn

 

De stichting KunstKollektief Borger-Odoorn (KKBO) is een podium voor kunstenaars in de gemeente Borger-Odoorn.

De stichting KunstKollektief Borger-Odoorn (KKBO) is opgericht in 2010 als podium voor kunstenaars, zowel amateurs als professionals in de gemeente Borger-Odoorn. Zij heeft in februari 2019 de status van stichting gekregen.

De achtergronden van de aangesloten kunstenaars zijn zeer divers. Sommigen volgden een officiële opleiding, anderen deden cursussen en een aantal is autodidact. Allen zijn bevlogen in datgene wat ze doen. Het betreft kunst in de breedste zin van het woord en omvat onder meer; schilderen, tekenen, sieraden maken, keramiek, grafiek, beeldhouwen, fotografie, textiel en het maken van objecten.

Het kollektief wordt gevormd door een groep mensen die actief met kunst bezig zijn. De belangrijkste activiteit van de deelnemers is het organiseren van en deelnemen aan een jaarlijkse kunstroute. Elk jaar zetten de kunstenaars in het tweede weekend van oktober met veel plezier weer alle atelierdeuren open. Ook zijn er plekken waar meerdere kunstenaars tegelijk exposeren. Er is ook gelegenheid voor gastexposanten om deel te nemen aan de route.

Doelstelling
De stichting KunstKollektief Borger-Odoorn heeft als doel:
een podium te creëren voor kunstenaars, zowel amateurs als professionals
het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

Strategie
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van exposities en tentoonstellingen en soortgelijke evenementen, zoals het organiseren van en deelnemen aan een jaarlijkse Kunstroute.

Huidige situatie
Het KKBO is inmiddels een bekend fenomeen in de regio. Regelmatig wordt het Kollektief benaderd door bedrijven en organisaties, onder andere om te exposeren. Berichten hierover kunt u vinden in de regionale media en op de website. In 2018 hebben 37 leden van de stichting een kleine week geëxposeerd tijdens een pop-up tentoonstelling in het gemeentehuis van Borger-Odoorn, voorafgaand aan de Kunstroute. Deze tentoonstelling werd toen geopend door wethouder Albert Trip.

In februari van 2019 is door de leden van het KunstKollektief ervoor gekozen om een stichting te vormen. De stichting KunstKollektief is opgericht op 4 februari 2019. Als gevolg hiervan is de stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Als een kunstenaar lid wil worden van het Kollektief dan wordt hij of zij bezocht door een bestuurslid en bij goedkeuring kan er toegetreden worden. De kunstenaar wordt lid door akkoord gaan met het reglement, waarin onder andere beschreven staat dat een lid van het KKBO actief deelneemt .

Elk jaar wordt in juni een jaarvergadering gehouden voor alle leden en daarnaast nog twee maal een ledenvergadering voorafgaand en na afloop van de Kunstroute. Het dagelijks bestuur vergadert ongeveer eenmaal per 2 maanden en indien nodig, vaker.

Activiteiten van de organisatie
* Jaarlijkse Kunstroute. Elk jaar in het tweede weekend van oktober organiseert de stichting een Kunstroute binnen de gemeente Borger-Odoorn. In 2019 bestaat het KunstKollektief Borger-Odoorn 10 jaar. Voor die jubileum Kunstroute in oktober zal op de vrijdag voorafgaand aan de Kunstroute een opening worden georganiseerd.
* Pop-up tentoonstellingen organiseren. Tentoonstelling waar meerdere leden van de stichting aan deelnemen in openbare ruimtes van de gemeente Borger-Odoorn en/of omliggende gemeenten Uitwisseling kunstenaars onderling. Daarnaast biedt de stichting een platform voor uitwisseling van ideeën en nieuwsberichten tussen de kunstenaars onderling
* Deelname aan de jaarlijkse Landelijke Kunstweek. De stichting zal in samenwerking met de gemeente Borger-Odoorn deelnemen aan de landelijke Kunstweek in november
* Samenwerking met kunstenaars uit de regio. Het idee wordt uitgewerkt om samenwerking te zoeken met andere Kunstenaars in omliggende gemeenten voor uitwisselingen en/of exposities.
* Kunstuitleen. In november 2019 zullen werken van de deelnemers van het KKBO uitgeleend worden aan de gemeente Borger-Odoorn voor het gemeentehuis in Exloo